Fifty-One
International Club
Leuven

logo FOC Leuven

Zoals de traditie het wil, wordt men door een bestaand lid uitgenodigd.
In functie van de openstaande beroepsclassificaties weerhoudt de Club die mensen die gevoelig zijn voor de mooie principes van onze beweging.

Los van de onontbeerlijke criteria van eerbaarheid, vergewist de Club zich van de oprechte wens bij te dragen tot de verwezenlijking van de algemene doelstellingen en tot het welslagen van de Dienst aan de Gemeenschap, op lokaal, nationaal en internationaal vlak.
Bij zijn/haar toetreding aanvaardt het nieuwe lid alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van het lidmaatschap en wordt aktief lid van de Fifty-One beweging.

De vriendschap tussen de peter en het nieuw lid die aan de bron van het lidmaatschap ligt, vergemakkelijkt de integratie in de Club.
Elk Fifty-One lid moet zich bewust zijn van de plaats die hij/zij inneemt in de maatschappij en beseffen wat hij/zij voor haar betekent en omgekeerd. Als vertegenwoordiger van zijn/haar beroepsclassificatie moet hij/zij ervan doordrongen zijn dat voor elk individu een rol en een verantwoordelijkheid zijn weggelegd in deze maatschappij.