Fifty-One
International Club
Leuven

logo FOC Leuven

De Stichting Fifty-One is een internationaal werk, in het kader van de Dienst aan de Gemeenschap.

Haar doel bestaat erin een beter begrip te ontwikkelen door vriendschappelijke betrekkingen aan te moedigen tussen de volkeren.

De Stichting Fifty-One biedt aan jongeren van elke nationaliteit, ras of geloof de mogelijkheid de gewoonten en de levenswijze van andere volkeren te begrijpen, dit door onthaal en/of uitwisseling. Zij geeft hen eveneens de middelen om hun algemene ontwikkeling te verrijken. De Stichting Fifty-One geeft een nieuwe dimensie aan de verdraagzaamheidsgedachte die onontbeerlijk is voor de bevordering van de verstandhouding, de goede wil en de vrede in de wereld.