Fifty-One
International Club
Leuven

logo FOC Leuven

Elke club van de Beweging stelt zich tot doel:

  • Bevorderen van de vriendschap, achting en verdraagzaamheid.
  • Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen.
  • Dienen door initiatieven te begeleiden en ondersteunen.

Deze doelstellingen worden door elk lid onderschreven en vormen de basis van de werking van de beweging.