Fifty-One
International Club
Leuven

logo FOC Leuven

Dienst aan de Gemeenschap is de verwezenlijking van één van de belangrijkste doelstellingen van de beweging en neemt een belangrijke plaats in bij de werking van elke Club en elk district.

De projecten zijn van velerlei aard, zoals:

  • steun aan de jeugd door zinvolle begeleiding van vrijetijdsbesteding
  • verlenen van morele en praktische steun aan mindervaliden, vooral kinderen
  • steun aan de sociaal minder bedeelden in onze maatschappij
  • aanmoedigen van studenten bij de verwezenlijking van hun objectieven.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, zetten de Clubs een waaier van culturele, sportieve en recreatieve activiteiten op om de nodige financiële middelen te genereren.

Dienst aan de Gemeenschap geeft een grote morele dimensie aan onze beweging.