Fifty-One
International Club
Leuven

logo FOC Leuven

FOC Leuven Raad van Bestuur 2019 - 2020


Voorzitter: Raymond Aerts
Pastvoorzitter: Dirk van Oevelen
Eerste vicevoorzitter: Filip Geerts
Secretaris: Francis Erwin
Penningmeester: Johan Van Calster
Protocolchef: Piet Schreurs