Fifty-One
International Club
Leuven

logo FOC Leuven

Fifty-One Club Leuven

 Spreekbeurt door stichtend erevoorzitter Jan Van Hooghten.

Men heeft mij gevraagd in kort de wordingsgeschiedenis van onze Service Clubs en van Fifty-One Club Leuven in het bijzonder te schetsen.

Het is onbegonnen werk om de evolutie van de diverse verenigingen door de jaren heen te volgen. Men zou kunnen stellen dat het van alle tijden is dat de mannen de behoefte en het genoegen ervaren om bij elkaar te komen hetzij om gemeenschappelijke belangen te verdedigen, problemen op te lossen of nog gewoon gezellig samen ervaringen uit te wisselen.

De diversiteit aan clubs is dan ook indrukwekkend.

Voorgeschiedenis:
In 1912 werd op de Rotary conventie de service club geboren met als leuze “Service is the Basis of All Business” vrij vlug verspreidde hij zich in U.S.A., Groot Brittannië, Canada.

In volle oorlog in 1917 werd de LIONS opgericht. De naam Lions verwijst naar de deugden die in de oorlog in zwang waren: ‘Liberty, Intelligence, our Nations Safety’. Het was een samengaan van diverse vrienden met als doel o.a. voedsel coöperaties voor Europa organiseren.

Enkele jaren later in 1926 werd de “Round Table“ opgericht met de leuze “Adopt, adapt, improve“ en als een vereniging voor uitsluitend jonge mannen werd de leeftijdsgrens van 40 jaar ingevoerd. Ook deze club kende een vlug succes in de Angelsaksische landen.

In 1936 nam de Round Table voet op het vasteland, eerst in Denemarken en Zweden om zich na de oorlog te verspreiden in België en over gans Europa en Afrika.

In België werd in maart 1947 gestart met een “Round Table”. Peetclub was: “Round Table Liverpool”. BRUSSEL 1 werd gecharterd in 1949 en in 1950 werd de associatie ARTB opgericht.

Terwijl in vele andere Service Clubs de grijze haren de hoofdtoon voeren wordt je eenmaal 41 jaar bij de Round Table aan de deur gezet.

Zo werd Fifty-One International opgericht door enkele Belgische tafelaars die de ouderdomslimiet maar niets vonden, leden die de ouderdomsgrens van 40 jaar bereikt hadden en hun gemeenschappelijk ideaal van service club wensten te behouden. Zij besloten op 22 oktober 1966 in Waterloo een nieuwe service club op te richten onder de benaming “FIFTY ONE”.

Voor de werkers van het eerste uur onze bewondering voor de gedurfde beslissing, voor hen onze dank voor hun inzet.

Waar voor sommige geschiedkundigen Waterloo een einde is zal datzelfde Waterloo voor “51” als een begin geboekt worden.

Vrij vlug werden er “51” clubs gevormd in Wallonië: Waterloo, Charleroi, en in de hoofdstad Bruxelles-Europe. In mei 1968 werd de eerste club in Vlaanderen opgericht te Mechelen gevolgd door Antwerpen-Haven en Brasschaat.
 
In Leuven werd een eerste informatievergadering gehouden in juni 1971.

Geschiedenis oprichting Fifty-One Club Leuven:

En hoe het groeide!

Een informatie vergadering onder leiding van Maurice Heylen, voorzitter van 51 Mechelen, had plaats op maandag 28 juni 1971 in aanwezigheid van 3 genodigden: Frank Norman, René Morren en Jan Van Hooghten zij engageerden zich de nodige inspanningen te doen om een Fifty-One club te Leuven te stichten.

En zo geschiedde … de eerste officiële vergadering had plaats in de ‘salons Georges’ op maandag 24 januari 1972. Veertig aanwezigen van diverse 51 clubs waren getuigen van de start van 51 club Leuven en kwamen ons een hart onder de riem steken.

Wij waren met 11 kandidaat leden waaronder Hugo Van Craen, Karel Lacquet als secretaris en ikzelf als voorzitter. Deze vergadering werd op 7 februari 1972 gevolgd door een statutaire vergadering met dames. Hiermede wou het comité de nadruk leggen op het belang onze ladies bij het clubleven te betrekken … en zo is het gebleven.

Deze eerste periode verliep als een spetterend vuurwerk wij waren aanwezig op de vele 51 activiteiten. Op 5 mei 1972 namen alle vers bakken leden deel aan de Charter Meeting van Fifty-One Club Luxemburg. Het werd een gedenkwaardig weekend waar wij genoten van de ambiance van onze Luxemburgse vrienden.

Op 5 juni nodigden wij alle service clubs van Leuven uit op onze vergadering voor nadere kennismaking met als spreker Minister Vranckx.

Op 12.08.1972 had onze eerste vakantie vergadering plaats te Wechelderzande, in aanwezigheid van de families van onze leden, het werd een picknick om nooit te vergeten.

Het programma 72/73 werd voorgesteld aan de leden, er werd geopteerd voor een spreker uit te nodigen op elke vergadering. Ook zou elk nieuw lid een voordracht verzorgen tijdens zijn eerste clubjaar.

Op 5 mei 1973 werd onze eerste auto rally gereden in aanwezigheid van 70 deelnemers! Het was een rally zoals er geen 2 zijn, wij loodsten de deelnemers langs vlakke wegen doorheen bos en hei vanaf de startplaats naar de rijk gevulde tafelen die door onze dames verzorgd werden.

Inmiddels bereikte ons ledenaantal het magisch getal van 15, zodat wij onze stichtingsvergadering konden vieren op vrijdag 25 mei 1973

Ook hadden wij de nodige contacten met Fifty-One Club Brussel en legden zo de basis van een nieuwe “51” club, in Brussel hoofdstad van Europa mocht een Nederlandstalige “51” niet ontbreken.

Wij hadden dan ook het groot genoegen de eerste officiële vergadering van 51 club Brussel te mogen voorzitten op 24/02/1974, nog voor onze charter-meeting.

“51” Leuven kon de voorbereiding van de Charter Meeting beginnen.
 
Maar geen keureoverhandiging zonder fanion. De afdeling Sierkunst van de Technische school Heverlee kreeg dan ook de opdracht een fanion te ontwerpen “ Het ontwerp van fanion dat de gevel van Sint-Michielskerk voorstelt kreeg onze voorkeur en werd bekroond met een prijs “51 Club Leuven.

In de zenuwachtigheid van de voorbereiding vergaten wij onze vrienden Fifty-Oners niet, wij zwermden uit naar alle clubs om hen uit te nodigen ook organiseerden wij een ladies-Night op 1 februari te Drongen samen met Antwerpen–Haven en Gent in wording dit als voorbereiding van onze charter meeting.

Gelukkig was 31 maart 1974 geen autoloze zondag zodat wij, op zaterdag 30 maart 1974 samen met 370 enthousiaste aanwezigen onze keureoverhandiging konden vieren. Deze had plaats tijdens een academische zitting in de Gotische zaal van het stadhuis van Leuven. Het gastronomisch deel werd verzorgd in de zaal van brouwerij Artois. De avond werd na gastronomisch gegeten te hebben met veel ambiance besloten bij pot en pint.

Nu waren wij officieel gestart, en het is wel interessant om even de rol van Fifty-One Club Leuven in de beweging te belichten.

Met enthousiasme hebben wij de doelstellingen van FIFTY-ONE beleden en de opdracht aanvaard de Fifty-One gedachte verder uit te dragen; regionaal, nationaal en internationaal.

Fifty-One Leuven was dan ook de voorloper van een gedrukte Who is who, die niet alleen het jaarthema maar ook de voorziene activiteiten vermelde, dit ten behoeve van de leden en de bezoekers.

“Vriendschap is de motor van vooruitgang“ In die geest hebben wij de oprichting van verscheidene Fifty-One clubs gestimuleerd en begeleid en werd de club uitgebreid als een ontmoetingscentrum.

Zo ging onze bijzondere aandacht aan het begeleiden van onze eerste spruit: peetclub BRUSSEL, de eerste Nederlandstalige service club in de hoofdstad. Wij waren aanwezig op elke vergadering, en neem het van mij aan dat wij hebben daar “kip met spruiten” leren eten soms verse soms diepgevroren! Maar zo eentonig het menu, zo spitant de club. Wij waren dan ook fier op 13 juni 1976 zo talrijk de Charter van Fifty-One Club Brussel als eerste Vlaamse Service Club te mogen vieren op het stadhuis van Brussel. Voor de meesten leden van Leuven gebeurde dit wel met kleine oogjes omdat wij de dag voor het charter een verbroederingsavond hadden met onze Engelse vrienden.

Wij verzorgden immers de hosting voor de genodigden van 51 club Brussel! Dit was een aangename kennismaking met 51 club West-Bronwich. Wij gidsten hen door Brussel en Leuven en omgeving. Na drie dagen namen wij in vriendschap afscheid.

Ook organiseerden wij jaarlijks een rally en verkenden zo de prachtige omgeving van het Hageland Sinds zaterdag 15 mei 1977 weten zo’n honderd deelnemers hoeveel witte bollen er op de brievenbus van n° 45 staan en welke de hoktemperatuur is voor kippen van 4 weken .Ook de volgende jaren zou de organisatie van onze rally een succes zijn.

Onze kinderen brachten de paasvakantie door bij 51 leden te Ham-sur-Heure met een wederbezoek te Leuven tijdens het groot verlof.
 
Oktober 1977!
Het was zover: “Eerste lustrum of 5 jaar Fifty-One Club Leuven“. Alle leden waren bij Jan en Janine te gast voor de vertoning van “Leuven op 8 mm “. De leden hadden er niet beter op gevonden dan zich allemaal verkleed aan te melden te voet of te paard! Tot onze grote verassing maar tot groot jolijt van iedereen. Het werd dan ook een fantastische feestavond.

Expansie:

In het kader van onze expansie legden wij met succes contact met vrienden uit Tienen contacten om in Tienen een 51 club op te richten. De 1ste officiële vergadering had plaats op 11/04/1978, de kern werd vrij vlug talrijker en onder impuls van Leuven voorbereid op haar Charter Meeting; we schrijven inmiddels 26 april 1980.

De eerste officiële vergadering van 51 Aarschot onder voorzitterschap van 51 Leuven had plaats op 27 mei 1980. Hiermee werd de start gegeven aan een bloeiende club. De Charter meeting zal dan ook volgen op 2 juni 1984 in de raadzaal van het stadhuis. Burgemeester Daems verwelkomde “51” Aarschot en zegde fier te zijn deze service club in Aarschot te kunnen verwelkomen.

Ook werden er jaarlijks weekends georganiseerd die steeds een groeiend succes kenden. Zo werd het een traditie met de ganse club gedurende een weekend onder één dak en aan een gezamenlijke tafel in een gezellig hotel te vertoeven.

Op 15 mei 1980 werd het Fifty-One Center officieel ingehuldigd, het werd een internationaal feest waar alle districten aanwezig waren.

Wij hadden het genoegen de vrienden van 51 club Sierre” in wording” te hosten. Dit zou het begin worden van een intense uitwisseling die uitgroeide tot een Jumelage van 51 club Leuven met 51 club Sierre.

Fifty-One Leuven was zeer actief bij de opening van het Fifty-One Centre, onze bierstand met lekker bier had dan ook veel succes! Ook hadden wij een Meiboom meegebracht die wij samen met onze vrienden van Sierre planten als teken van de internationale verbroedering.

Ook werden er door Fifty-One Club Leuven 2 duiven gelost als een symbool van vriendschap uit te zenden naar alle horizonten

En had U het anders verwacht het eerste verslag over “51”club Leuven verscheen in het eerste gedrukte nummer van het BULLETIN. Wij zouden er dan ook een punt van maken om quasi maandelijks een rubriek” Leuvense kroniek” te publiceren over de activiteiten van onze club. Helaas nu zwijgt de pen … een mooie traditie is helaas verloren gegaan.

Zwitserland:

Op 27 december 1980 trokken wij naar Zwitserland om samen de constitutieve van 51 Sierre te vieren hier werd dan ook de Belgisch-Zwitserse vriendschap verheerlijkt. Het werd een reuze weekend met o.a. les in het opleggen van sneeuwkettingen alsook van rechtstaand skiën; onze vrienden van Sierre genoten dan ook van de ski-perikelen van de Leuvenaars.

Ook waren wij, zes maand later, talrijk aanwezig op de keureoverhandiging die in Sierre plaats vond op 30 mei 1981.
 
Wij genoten van een gevuld en interessant programma en bezochten onder meer Zermatt en Crans- Montana.

Onze Zwitserse vrienden waren dan ook bij ons te gast voor de officiële plechtigheid van de Jumelage van 51 Leuven met 51 Sierre die plaats had op het stadhuis te Leuven op 22 mei 1982

De jumelage met SIERRE werd officieel bezegeld te SIERRE op 20-23 mei 1983. Wij woonden de 1ste officiële bij van 51 NION op 20 mei; de officiële plechtigheid van de jumelage had plaats te Sierre op 21 mei, de zondag overvlogen we de Alpen en bewonderden we het prachtig panorama we bezochten met télécabine de Crêt du Midi.

De Zwitsers hadden een speciale aandacht voor onze voorzitter “le Docteur Mamelle“. Maandag terugtocht naar Leuven.

Een laatste samenkomst in het kader van de jumelage had plaats te Sierre van 8 tot 10 februari 1991.

Na de Europese voetbal kampioenschappen mocht een Inter Fifty-One voetbal tornooi tussen Leuven en haar peetclubs niet ontbreken. Het werd een sportief gebeuren tussen Leuven en Aarschot- Hageland, dat besloten werd op een gezamenlijk, etentje in het lokaal “Het Wit Toreke”.

Ook namen wij In 1984 het initiatief om verschillende belangstellenden samen te brengen in een nieuwe 51 club in de streek van Tervuren. De club groeide traag maar goed, in 1991 was de club in voldoende aantal en gemotiveerd om haar charter meeting te vieren op 23 november 1991.

Fifty-One club Tervuren was territoriaal niet in Tervuren gecentraliseerd door een gebrek aan geschikte restaurants, zij vergaderden dan ook in Restaurant Bertembos waar wij hen vaak gingen begroeten. Het was een sympathieke club met talrijke waardevolle leden die tot ons groot spijt eind 2012 ontbonden werd.

Maar buiten onze zorgen voor expansie, stond ons clubleven primair.

Wij waren aanwezig op nagenoeg alle Charter meetings en legden bezoeken af aan andere clubs om daar eenzelfde sfeer van vriendschap te beleven zo hadden wij geprivilegieerde kontakten met de 51 clubs van Luxemburg, Ham-sur-Heure en Bergen op Zoom.

Ook hadden wij een belangrijke input in de” Interserviceclub “ van Leuven. Via interservice wisselen de Leuvense clubs onderling informatie over hun geplande activiteiten en organiseren jaarlijks een gezamenlijke activiteit.

Wij hadden ook het voorrecht de Fifty-One Conventie 1983 te mogen organiseren, het is tijdens deze conventie dat er beslist werd jaarlijks voor het ganse district op eenzelfde dag een uitstap voor de gehandicapte jeugd in te richten naar de Zoo van Antwerpen.

Wat onze statutaire vergaderingen betrof deze werden steeds goed verzorgd en verliepen volgens de voorschriften van het protocol. Ook was er nagenoeg altijd een interessante spreker voorzien die ons kwam onderhouden over de meest actuele onderwerpen.

Ook de Ladies-Night werden ten zeerste gewaardeerd door onze dames die dan ook vaak in de bloemetjes werden gezet.

De machtsoverdracht gebeurde steeds in stijl volgens schema met respect voor de dresscode.
 
Onze eerste vergaderplaats was in de Salons GEORGES, later werd dit even Het KASTANJEHOF om na een tussenstop in de Salons GEORGES te stranden in de Salons LASSAUT.

Wij steunden ook de Zondagmiddag concerten, en luisterden naar oude muziek op gamba’s dwarsfluit en klavecimbel.

Waar wij ook kwamen maakten wij destijds furore met onze mooie clubdas!

Ook op cultureel gebied waren wij actief en bezochten wij de meest interessante tentoonstellingen, zo reden wij in een vijfsterren bus naar de Minard schouwburg in Gent.

Op 21 april 1990 bezochten wij de mijn Van Beringen, wij waren een van de laatste groepen die toegang hadden voor de definitieve sluiting.

Elk jaar onder het verlof, in de maand augustus organiseerde de voorzitter een familiale vakantievergadering.

Ook tradities werden gerespecteerd: zo was het vroeger dat op de eerste vergadering van september er kermis in Leuven gevierd werd met bezoek aan de foor!

Onze kinderen werden ook niet vergeten en jaarlijks kregen zij bezoek van Sinterklaas.

Onze dienst aan de gemeenschap bezorgde de kinderen van de gesponsorde verenigingen een gezellig feest met veel speelgoed, gezelschapspellen en versnaperingen. Dit kende een zo groot succes dat Sinterklaas tot groot jolijt van onze jeugd per helikopter kwam.

Ook de oudejaarsvieringen “ ten huize van “ kenden gedurende vele jaren een groot succes; het was dan ook een aangename wijze om het nieuwe jaar in te zetten.

Met enthousiasme keken wij uit naar het “jaarlijkse weekend van de voorzitter“ die georganiseerd werd voor de clubleden en hun dames.

Hier vinden wij alle ingrediënten voor succes; mooie omgeving schitterende wandelingen

Lekker eten interessante locatie maar bovenal vriendschapsbanden die nauwer worden aangesnoerd

Zo denken wij aan de leuke verblijven te Mirwart, Bellenglise, Eprave, Saint-Omer, Flanders-Fields, Oostduinkerke, Bourgogne, Kastelentocht, Bévercé, Wolfheze, Hautes Fagnes, de talrijke bezoeken aan de champagnestreek en … zovele andere toppers!

Kortom dit alles gaf de nodige vitaminen om een succesvol clubjaar tegemoet te gaan!

Onze succesvolle uitstap naar Metz is dan ook, een waarborg voor een beloftevol jaar.

Dienst aan de Gemeenschap:
Maar wij vergeten niet dat wij beloofd hebben de gemeenschap te dienen door activiteiten te begeleiden en te steunen.

Voor “51” Leuven betekent community service een maximale inzet van de leden gestuwd door de verantwoordelijke van de dienst aan de gemeenschap, veel presteren door gezamenlijk werk en zo economisch mogelijk.
 
Op” Groenveld “werden de speeltuigen van basisschool DON BOSCO in orde gebracht en in een frisse kleur geschilderd.

Wij brachten groepsbezoeken aan psychiatrische instellingen. Hiermee gaven wij een stukje van onze vrije tijd in ruil voor een straaltje hoop bij deze ongelukkige mensen.

Onze belangloze inzet en de organisatie van talrijke activiteiten van sportieve, gastronomische of culturele aard werd steeds als kwalitatief hoogstaand gekenmerkt.

Op 9 /10/1977 organiseerden wij onze 1ste autocross te Tildonk-Hambos dankzij de inzet van ganse club groeide deze activiteit uit tot een groot succes en werd dit een jaarlijkse traditie.

Wij werden specialist in het organiseren van autocrossen: zo bakten onze dames frieten en hamburgers, de sterksten van de club kregen als opdracht de parking in goede orde te houden en de meer ervaren cross-ratten speelden jury.

De geluidsnormen werden echter verstrengd zodat wij moesten uitwijken naar Ramsel en vervolgens naar Kumtich.

Deze jaarlijkse activiteit werd stopgezet in 1985, verboden wegens milieu overlast.

Met vernieuwd enthousiasme organiseerden we de volgende jaren een ballonwedstrijd op de Handelsbeurs van Leuven een ballonwedstrijd die een ongekend succes kende met een niet te versmaden financiële opbrengst! Gedurende meer dan een week stonden dagelijks een tiental leden en hun familie klaar om de “51” ballonnetjes aan de man te brengen.

We organiseerden ook gedurende ettelijke jaren een toneelopvoering hetzij met de Rheynaert Gezellen met “Een machtig reservoir”, een volgend jaar met het Mechels Miniatuurtheater die voor ons “Een zachte generatie“ opvoerde, alsook toneelgroep T4-De Borre. Met het geslaagde stuk ”De dag dat de Paus ontvoerd werd“ en het theater Warenaar die “De grijze Kater“ opvoerde.

Ook BBQ‘s werden ingericht o.a. in recreatiepark Zoetwater, en andere bij onze leden.

Maar ik zou toch als absolute topper onze concerten willen vermelden, zij gaven niet alleen een nieuwe impuls aan het culturele leven hier maar werden tot ver buiten Leuven door de talrijke melomanen gewaardeerd en geprezen.

Nieuwjaarsconcerten:
Zo werd er door 51 Leuven een kleine traditie opgebouwd met de nieuwjaarsconcerten onder leiding van de Beethoven Academie. Met het Lemmensinstituut werd onderhandeld om het concert in hun prachtige concertzaal te mogen organiseren. Zo hebben wij een reeks van 5 concerten neergezet in het Lemmensinstituut, het waren stuk voor stuk pareltjes. Zo hadden we Walter Boeykens, klarinet virtuoos en Frank Braley wereldtop concert pianist als solisten.

Na deze “Lemmens reeks “zijn we overgestapt naar de Stadsschouwburg. Bij deze tweede reeks van vijf concerten hebben we kunnen genieten van de echte Weense Nieuwjaarsconcert sfeer met werken van Mozart, Strauss, Lehar, Schubert e.a. Tweemaal hadden we ook een “echte “Weense dirigent, KLaus Lienbacher en soliste, soprane Edith Lienbacher -Schmitt.
 
Als anekdote: eens was Klaus zo enthousiast dat hij zijn originele Weense concertdas uittrok en hem per opbod verkocht ten bate van onze DAG.

Voor’ de volgende activiteit hadden wij het geluk gehad een voorraad Stadsplannen van Leuven te kunnen verwerven; zo organiseerden wij met medewerking van Alumni een lucratieve verkoop van stadsplannen van Leuven die tot op heden nog loopt.

Na de prachtige Nieuwjaarsconcerten ging Fifty-One Leuven na enkele jaren in zee met SCALA en de Kolacny Brothers voor een schitterend concert in de stadsschouwburg met het meisjeskoor Scala gevolgd door het orkest der Lage Landen van Walter Proot met stijlvol Mozart concert.

Ook gingen we de gastronomische toer op en organiseerden het “Culinair Drielandenpunt“ in het restaurant Arenberg. Het smaakvolle geheel werd overgoten door live muziek en een verassingsanimatie uit de drie landen Frankrijk, Italië en Spanje.

Succesvolle fundraising werden georganiseerd met als spreker respectievelijk: Ivo Carmen, procureur des Konings, en Louis Tobback en met het onderwerp “Vastgoed in Leuven“.

Waren onze concerten artistieke hoogtepunten dan zou onze volgende activiteit een sentimenteel hoogtepunt worden dat zeer gewaardeerd werd door onze Dames. Wij bedeelden in de maand mei ter gelegenheid van ”Moederdag“ rijk gevulde ontbijtmanden. Zo steunden wij de Leuvense scholen voor bijzonder onderwijs.

Dit was dan ook een prachtige activiteit waarvoor de ganse club zich kon inzetten van een voltreffer gesproken!

Ziedaar, een greep uit de vele activiteiten die wij georganiseerd hebben ten voordele van de diverse werken.

Door onze werking van “DAG“ gaat onze aandacht voornamelijk naar de minderbedeelden en naar “mensen in nood ”, onze projecten werden steeds met de betrokkenen besproken en als zeer waardevol ervaren

Dank zij onze financiële steun kon de school WOUDLUCHT (een school voor buitengewoon onderwijs te Heverlee) een geïntegreerde werkweek in het vakantiedomein ARBRE organiseren voor haar leerlingen mentaal gehandicapte kinderen. Ook door onze bezoeken ter plaatse stimuleerden wij dit werk.

De school DIJLEDAL verdiende ook onze steun: zij verschaft onderricht aan karaktergestoorde kinderen die zo een nieuwe kans krijgen voor persoonlijke ontwikkeling.

Ook steunen wij het Buitengewoon Beroepsonderwijs AVE REGINA te Lovenjoel. Het is een school voor jongeren, meisjes en jongens licht mentaal gehandicapt.

In samenwerking met de heemkundige n kring van Leuven verzorgden wij de zes Leuvense waterpompen van hun oorspronkelijk opschrift. Leeuwepomp, Karthuizerpomp, Proostpomp, Sint- Jan ’s Pomp, Gulden Fonteyne, Sint-Jacobs pomp.

Verder verleenden we steun aan volgende Vzw’s: Mobiel -Heymen – Nationaal werk voor minder valide kinderen – Sophea –Ten Desselaer – Jeugd en Muziek – De Link – Brandwondencentrum-Oikonde –Windekind –tweede kans onderwijs – Oostrem- interservice overstromingsslachtoffers – Woudlucht, Ave Regina, Het Huis, Ter Bank, Zoo, Buddy project, enz...
Mensen in nood met dikwijls weinig overlevingskansen kregen ook onze aandacht.

Onze leden en hun echtgenoten gaven ruim 400 liter bloed aan het bloedtransfusiecentrum.

Het brandwondencentrum Sint-Pieter werd voorzien van een ‘Cardiac Output Computer’ hierdoor zouden de overlevingskansen van sommige patiënten met 15% stijgen

Voor de school mentaal gehandicapte jongens te Lovenjoel kochten wij werkoverals en knapten wij enkele klussen op.

Enz., enz.…

“51 “ Leuven in de beweging:
Ook op Districtsniveau heeft 51 Leuven zijn bijdrage geleverd. Zo werden er drie mandaten van Gouverneur en vier mandaten van Vicegouverneur door leden van Leuven waargenomen.

Verder waren leden van 51 Leuven gedurende vele jaren verantwoordelijk voor Bulletin alsook voor het Secretariaat van het district.

Besluit:

De geest van vriendschap dwingt ons bezoeken af te leggen aan ander “51” clubs om daar diezelfde sfeer van vriendschap te beleven.

Als lid van Fifty-One Club Leuven mogen wij fier zijn op al wat we verwezenlijkt hebben.

“51 Leuven” is dan ook gelukkig deel uit te maken van de Fifty-One familie; en blij dat het energie kan aanbrengen opdat de Fifty-One verder kan leven en de waardering genieten die zij verdient.

Het past dan ook hier hulde te brengen aan al diegene die zich hebben ingespannen voor de goede werking van de club en In de eerste plaats onze voorzitters.

Onder de impuls van 38 enthousiaste voorzitters die gesteund door een actief comité werd deze intense programmatie verwezenlijkt.

Speciale vermelding voor de verantwoordelijke van de dienst aan de gemeenschap het waren werkers die uitblonken door hun enthousiasme, hun inventiviteit en organisatietalent.

En vooral  een dikke proficiat  aan de leden die zulke actieve  comités gekozen en gevolgd hebben!

Enthousiasme staat voor hard werken en opnieuw beginnen, kortom de moed niet verliezen en het geloof in zichzelf verder uitbouwen. De uitdaging voor Fifty-One Leuven zal er dan ook in bestaan de frisse dynamiek die haar tot nu toe gekenmerkt heeft het volgende decennium te bewaren.

Door uitdagingen blijft men jong en aan uitdagingen zal het de komende jaren zeker niet ontbreken.

Lang leve 51 club Leuven!

Leuven, 15 december 2014

Bron: District 102, België Noord, Club Nr. 4